Menu Menu

Generalforsamling

I henhold til annonce i Ugeavisen indkaldes til ordinær generalforsamling i Struer Håndbold

Onsdag den 26. april kl. 19.00 i Struer Energi Park. 

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag skal være formanden i hænde senest 4 dage før.