Menu Menu

Struer-Resen Håndbold bliver til Struer Håndbold fra næste sæson.

Når de sidste kampe er spillet i 2016/17 sæsonen, bliver der samtidig sat punktum for den formelle del af det lange samarbejde mellem Struer Håndbold og Resen KFUM.

Resen KFUM har besluttet at trække sig ud af Struer-Resen Håndbold samarbejdet, da man ønsker at fokusere alle sine kræfter på U5-U14 håndbold.

I den nuværende aftale mellem de to klubber, har Resen KFUM været forpligtet til at tegne et antal sponsorater til samarbejdet, mens Struer Håndbold har taget sig af den øvrige del af driften. I takt med at sponsorarbejdet er blevet mere tidskrævende, og frivillige til dette arbejde er faldet fra, har Resen KFUM valgt at fokusere på den del af forretningen, der i dag ligger under moderklubben.

I Struer Håndbold har man hele tiden haft et stort ønske om at være en forening med børnehåndbold, ungdomshåndbold og seniorhåndbold. Struer Håndbold vil derfor fra næste sæson forsætte de aktiviteter, der i dag hører under Struer-Resen Håndbold.

Ophævelsen af samarbejdet foregår uden dramatik og de to klubber skilles som venner. Hos formændene i de to foreninger Martin Rasborg og Erik Pedersen, er der et klart ønske om, at håndboldspillerne i Struer skal holdes indenfor kommunegrænsen. Resen KFUM vil derfor arbejde for, at spillere, der rykker op til U16 årgangen flytter ind hos naboklubben i Struer.

Struer-Resen Håndbold har haft sin egen organisation på tværs af de to klubber. Struer Håndbold skal derfor i gang med at lave et setup, så man organisatorisk dækker over både ungdom og senior.

For den enkelte spiller vil man nok ikke mærke den store forskel på skiftet mener den ansvarlige for Struer-Resen samarbejdet, Peter Johannesen. Vi har i denne sæson spillet så godt som alle kampe i Struer Energi Park. Alle træninger ligger i Struer og vi har generelt forsøgt at integrere Struer-Resen Håndbold så godt som muligt i moderklubben. Vi har således fået rigtig god hjælp af seniorspillerne til afvikling af Intersport Cup, servering i hallen og andre pengegivende aktiviteter. En del seniorspillere er trænere i ungdomsafdelingen og vi forsøger løbende at arrangere sociale arrangementer, hvor alle i klubben er med. Så den største omvæltning bliver nok, at vi næste år skal vænne os til en ny trøjefarve og et nyt navn i kampråbet udtaler Peter Johannesen.

Ophævelsen af samarbejdet får ingen indflydelse på de forskellige seniorholds deltagelse i turneringen, idet man allerede inden den igangværende sæson flyttede ”ejerskabet” af holdene over i Struer Håndbold regi. Inden de to klubber går hvert til sit, skal denne sæson sluttes godt af, så frem til starten af den nye sæson, vil samarbejdet køre uændret videre.