Menu Menu

Ordinær generalforsamling

Struer Håndbold afholder ordinær generalforsamling

Tirsdag den 25. april kl. 19.00 i Struer Energi Park.

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag skal være formanden i hænde senest 4 dage før.

Bestyrelsen
Struer Håndbold sammen sejrer vi

Ordinær generalforsamling