Menu Menu

Nyt fra Struer Håndbold

På grund af Covid-19 måtte vi desværre stoppe sæsonen pludseligt og mange planlagte aktiviteter med afslutningsstævner og afslutningsfester blev aflyst. Vi følger situationen nøje og vil åbne op for sommer træning for de årgange der plejer at benytte sig af dette tilbud så snart det vurderes forsvarligt af myndighederne.

Covid-19 afholder os dog ikke fra allerede nu at være i gang med arbejdet omkring aktiviteter efter sommerferien, med blandt andet planlægning af Struer cup. Struer cup er en vigtig både sportslig , social og økonomisk aktivitet i klubben. I år bliver den helt central for at holde vores aktivitets niveau, da vores sponsorater ikke forventes på samme niveau som tidligere år.

Struer Cup
Stuer cup ligger i år den 18.-20. september. Sæt kryds i kalenderen allerede nu. Vi har behov for både spillende børn og voksne hjælpere denne weekend for at kunne gennemføre stævnet.

Der er i øjeblikket 87 hold tilmeldt både til kampene og overnatning. Vi har behov for hjælp til gennemførsel af stævnet, se nogle af opgaverne her i nedenstående link - eller kontakt Martin for yderligere information.

Med venlig hilsen

Martin Rasborg
Struer Håndbold

Hjælpere til Struer Cup