Menu Menu

Generalforsamling

Struer Håndbolds bestyrelse har på baggrund af COVID19/Corona-situationen og myndighedernes anbefaling valgt at udskyde den generalforsamling, som der ifølge vedtægterne skulle være afholdt senest den 30. april 2020.

Indkaldelse til generalforsamlingen udskydes, indtil myndighederne igen giver tilladelse til, at større forsamlinger kan samles uden det medfører en smitterisiko. Når det igen er muligt at afholde generalforsamling, vil generalforsamlingen igen blive indkaldt med minimum 10 dages varsel, som det fremgår af vores vedtægter.

Udskydelse af generalforsamlingen får følgende konsekvenser:
Bestyrelsen fortsætter indtil generalforsamlingen er afholdt.

Regnskabsåret vil stadig blive afsluttet per 31. Marts som det fremgår af vores vedtægter.

På Struer Håndbolds vegne

Martin Rasborg
Formand