Menu Menu

Generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Struer Håndbold onsdag den 24. April kl. 19.00 i Struer Energi Park. 

Dagsorden iflg. Vedtægterne. Forslag skal være formanden i hænde senest 4 dage før. 

Bestyrelsen for Struer Håndbold.