Menu Menu

Økonomi- og sponsorudvalget

Dette udvalg er hjørnestenen i de fleste pengegivende aktiviteter i Struer Håndbold. I økonomi- og sponsorudvalget ligger alle aftaler med vores trofaste sponsorer, opkrævning af kontingenter og ansøgning om kommunal støtte.

I udvalget sidder også klubbens kasserer der sørger for at klubbens regnskaber bliver ført, og alle bilag bogføres.
Udvalgt har brug for hjælp til at tegne sponsorater og andre aktiviteter som afvikles over en kortere tidshorisont.

Louise Christensen

Louise ChristensenSponsoransvarlig

Mobil: 40 79 33 68louisedvc2@gmail.com

Camilla Glückstadt

Camilla GlückstadtKasserer

Mine opgaver i bestyrelsen er som kasserer. Jeg er desuden  træner for U15-piger. Derudover har jeg i mange år været med til at arrangere Struer Cup

Mobil: 20 73 55 74camilla@rysgaard-hotel.dk