Menu Menu

Klubben

Bestyrelsen


Klubben ledes af en bestyrelse af mindst tre og højest syv medlemmer. Bestyrelsen består minimum af formand, næstformand, kasserer.

Bestyrelsesmedlemmerne, herunder formanden og kasser, vælges på den ordinære generalforsamling for en 2-årig periode. Genvalg kan finde sted. Halvdelen af bestyrelsens medlemmerne er på valg på generalforsamlingen.
Alle i bestyrelsen har stemmeret. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen aftaler opgavefordelingen indbyrdes, herunder valg af næstformand
Ved varigt forfald af valgt bestyrelsesmedlem finder bestyrelsen selv en til posten egnet suppleant for resten af den aktuelle valgperiode.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at varetage særlige opgaver for klubben.

Martin Rasborg

Martin RasborgFormand

Sidder på 2. år som formand for Struer Håndbold.
Gift med Gitte, sammen har vi 3 børn, hvoraf vores to døtre er aktive i klubben på U10 og U16. Har ikke selv spillet håndbold, men med "opdagelsen" af sporten gennem mine døtre, er det blevet muligt at kombinere min egen interesse for foreningsarbejde med familiens sport.
I en tid for individuelle aktiviteter præger, er det en glæde at kunne støtte op omkring en holdsport og et klubliv.

Mobil: +45 6161 6744formand@struerfh.dk

Birthe Nielsen

Birthe NielsenBestyrelsesmedlem

Min aktive karriere begyndte på en udendørs håndboldbane i Valsgård IF. Senere blev det Fousing IF og Struer FH hvor målet blev vogtet igennem mange år og nu senest som medlem af bestyrelsen.
Mine opgaver i bestyrelsen er postmodtager, praktiske opgaver, tilrettelæggelse af turneringen derudover har jeg i mange år været med til at arrangere Intersport Cup. Jeg vil gerne give noget af min tid hvis det kan være med til at andre kan få nogle gode oplevelser ved at deltage i en holdsport som håndbold.

Mobil: +45 2475 1806post@struerfh.dk

Karina Kloster Søgaard

Karina Kloster SøgaardBestyrelsesmedlem

Mobil: +45 2681 8001K-kloster@hotmail.com

Thomas Poulsen

Karina Gaun

Karina GaunKasserer

kasserer@struerfh.dk