Menu Menu

Klubben

Bestyrelsen


Klubben ledes af en bestyrelse af mindst tre og højest syv medlemmer. Bestyrelsen består minimum af formand, næstformand, kasserer.

Bestyrelsesmedlemmerne, herunder formanden og kasser, vælges på den ordinære generalforsamling for en 2-årig periode. Genvalg kan finde sted. Halvdelen af bestyrelsens medlemmerne er på valg på generalforsamlingen.
Alle i bestyrelsen har stemmeret. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen aftaler opgavefordelingen indbyrdes, herunder valg af næstformand
Ved varigt forfald af valgt bestyrelsesmedlem finder bestyrelsen selv en til posten egnet suppleant for resten af den aktuelle valgperiode.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at varetage særlige opgaver for klubben.

Casper Kandelsdorff

Casper KandelsdorffFormand

Birthe Nielsen

Birthe NielsenBestyrelsesmedlem

Mine opgaver i bestyrelsen er postmodtager, praktiske opgaver, tilrettelæggelse af turneringen derudover har jeg i mange år været med til at arrangere Struer Cup.

Mobil: +45 2475 1806post@struerfh.dk

Karina Kloster Søgaard

Karina Kloster SøgaardBestyrelsesmedlem

Mobil: 26 81 80 01K-kloster@hotmail.com

Tanja Jahnsen

Tanja JahnsenBestyrelsesmedlem

Mobil: 41 56 66 80tanjabj2008@gmail.com

Camilla Glückstadt

Camilla GlückstadtKasserer

Mine opgaver i bestyrelsen er som kasserer. Jeg er desuden  træner for U15-piger. Derudover har jeg i mange år været med til at arrangere Struer Cup

Mobil: 20 73 55 74camilla@rysgaard-hotel.dk