Menu Menu

Klubben

Bestyrelsen


Klubben ledes af en bestyrelse af mindst tre og højest syv medlemmer. Bestyrelsen består minimum af formand, næstformand, kasserer.

Bestyrelsesmedlemmerne, herunder formanden og kasser, vælges på den ordinære generalforsamling for en 2-årig periode. Genvalg kan finde sted. Halvdelen af bestyrelsens medlemmerne er på valg på generalforsamlingen.
Alle i bestyrelsen har stemmeret. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen aftaler opgavefordelingen indbyrdes, herunder valg af næstformand
Ved varigt forfald af valgt bestyrelsesmedlem finder bestyrelsen selv en til posten egnet suppleant for resten af den aktuelle valgperiode.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til at varetage særlige opgaver for klubben.

Casper Kandelsdorff

Casper KandelsdorffBestyrelsesformand

Birthe Nielsen

Birthe NielsenBestyrelsesmedlem - Administrator

Mobil: 24 75 18 06post@struerfh.dk

Camilla Glückstadt

Camilla GlückstadtBestyrelsesmedlem - Kasserer

Mobil: 20 73 55 74camilla@rysgaard-hotel.dk

Sille Qvistgaard

Sille QvistgaardBestyrelsesmedlem - Sponsoransvarlig

Mobil: 20 71 23 69silleqvistgaard82@gmail.com

Karina Kloster Søgaard

Karina Kloster SøgaardBestyrelsesmedlem - Ungdomsansvarlig

Mobil: 26 81 80 01K-kloster@hotmail.com

Mina Oskarsdottir Semlali

Mina Oskarsdottir SemlaliBestyrelsesmedlem - Arrangementsansvarlig

Mobil: 41 30 16 20minasemlali@hotmail.com

Kamilla Juul

Kamilla JuulBestyrelsesmedlem - Senioransvarlig

k.juul2@gmail.com