Menu Menu

Oplevelser og tiltag fra sæsonen 2016/17 i Struer Håndbold.

Vi nærmer os nu en afslutning på sæsonen 2016/17 og det er derfor på tide at komme med nogle refleksioner over det, jeg har oplevet i løbet af sæsonen.

Når jeg har været i hallen og kigget på træning og kampe, er der 4 områder som jeg gerne vil fremhæve i den nedenstående.

Trille Trolle
Det har været en fornøjelse at stå på sidelinien, og se små potentielle håndboldspillere på 3 til 4 år, løbe rundt med deres forældre i et udfordrende bevægelsesmiljø og lege med en bold, sammen med mor, far og større søskende.
Her bliver der lagt et rigtig godt bevægelsesfundament hos børnene, og turen til håndbold giver mulighed for at forældrene får et billede af foreningen Struer Håndbold. Som jeg ser det, har Trille Trolle helt klart fået en god start, ikke mindst på grund af det engagement som trænerne ligger i at skabe det gode bevægelsesmiljø, med bolden som et af de primære omdrejningspunkter. I Trille Trolle ligger der et stort rekrutteringspotentiale -både når vi taler kommende håndboldspillere, men også når vi taler kommende foreningsaktive forældre, så jeg håber virkelig at det fortsætter også i den nye sæson.

Samtræning i U12 gruppen
Jeg har en del torsdage siddet og kigget på U12 træningen. Her træner pigerne og drengene sammen og jeg må sige at det har været en fornøjelse at se på. Der er en god intensitet hos både pigerne og drengene - og langt hen af vejen er der en fin koncentration igennem hele træningen.
I U12 pige/drenge gruppen er der ikke umiddelbart den store fysiske forskel set over hele gruppen, hvilket gør at de kan give hinanden en hel del på banen. Et faktum man har kunnet se i mange af de aktiviteter, de laver til træning, hvor bl.a. konkurrencen har været i højsæde.
Uden for banen oplever jeg også at samtræningen har haft en positiv indvirkning på det sociale på tværs af de to grupper, hvilket forhåbentlig kan være med til at fastholde spillerne også når det bliver ældre.

U10 pige og drenge gruppen
Jeg har været så heldig at jeg har haft mulighed for løbende at kunne følge de to U10 grupper over det meste af sæsonen. Jeg har tydeligt kunne se en udvikling i spillet hos både U10 drengene og U10 pigerne. U10 drengene består af nogle drenge der har en del krudt i bagdelen, hvilket i sig selv er helt forrygende. Det jeg har oplevet igennem sæsonen, er at drengene er gået fra måske (Lidt) for meget bevægelse uden så meget timing, til rigtig gode løb i bolden og bevægelser mod mål.
Hos U10 pigerne er der også sket rigtig meget i deres spil mod mål og deres forsvarsbevægelser, fra at stå meget stille i begge ender, er pigerne godt i gang med at få en god dybde på spillet og gode løb mod mål.
Der er stadig rigtig mange ting som kan ligges på U10 spillerne hvilket selvfølgelig er naturligt, men begge grupper er kommet langt og det vigtigste for er, at man kan se at der har været meget fokus på bevægelse og mindre fokus på "systemer." Det har helt klart været en fornøjelse at kigge på.

U14 pigegruppen
I U14 pigegruppen har vi haft ca. 25 piger som meget gerne vil gå til håndbold. Nogle af pigerne er der tydeligvis for det sociale, andre er der fordi de har et mål med deres håndbold. Vi har som trænere været opmærksom på de store forskelle, hvilket også har gjort at vi behandler dem forskelligt dvs. stiller forskellige krav til dem. Men det er vigtigt i den sammenhæng at sige at vi langt hen af vejen, bruger lige lang tid på spillerne, uanset hvilket niveau de har. Det er vigtigt at de kan mærke at vi vil dem alle sammen og at vi kan rose en spiller på et niveau og en anden spiller på et andet niveau. Vi forsøger at behandle dem forskelligt i forhold til niveau, men ens i forhold til træneropmærksomhed.
Vi prøver hele tiden at skrue på 3 forskellige parametre – det håndboldfaglige niveau (udfordre på spillerens niveau uanset hvor de er), lysten til at udvikle sig som håndboldspiller (give mulighed til dem der vil lidt mere) samt lysten til at være sammen med ens venner (give plads til det sociale på tværs af holdene).
Vi håber meget at vi kan fastholde størstedelen frem imod næste sæson og selvfølgelig også ift. næste sæson uanset om de bliver U16 eller forbliver U14.

Af nye tiltag har der været 3 fokusområder, som alle har gået på tværs af hele ungdomsafdelingen.

Målvogtertræning
I Struer, som i mange andre håndboldforeninger, er der mangel på målvogtere og man oplever tit at målvogteren ikke får så meget specialtræning i de tidlige årgange. Vi vil meget gerne skabe et større fokus på målvogteren i ungdomsrækkerne.
Vi prøver at lægge nogle specialtræninger ind på tværs af den normale træning. Træningen er for alle de spillere som gerne vil være målvogtere, eller har lyst til at prøve at stå på mål.
Vores mål er at få flere U10, U12 og U14 spillere til at prøve at stå på mål og få dem til at fange interesse for målvogterhvervet og dermed fortsætte "håndboldkarrieren" som målvogtere. Vi arbejder meget med basistræning til målvogtere som spillerne kan tage med "hjem" til det hold som man kommer fra og arbejde videre med det der.
Vi vil forsøge at placere målvogtertræningen løbende som specialtræninger hen over sæsonen.


Talenttræning
Vi vil gerne skabe et fælles rum for de unge spillere, både piger og drenge i alderen fra U12 til U16, som meget gerne vil noget mere - for os er et talent ikke nødvendigvis den der har det nemt og som vi alle har en tendens til at fokusere på, fordi de stikker ud i en tidlig alder.
Det vi meget gerne vil med vores "talent"træning er at sætte en ramme op for dem der er motiveret for noget mere. Det er vigtigt for os at vi ikke prikker dem der skal med. De skal komme fordi de selv vælger det til. De får fra starten besked på at hvis man har mødt til lørdagstræningerne, er der en forventning om at man er fokuseret og vil det, ikke nødvendigvis at man kan det.
Træningerne ligger tidligt på lørdag formiddage (fra kl. 9.00 til 11.00) Træningen består af nogle overordnede temaer, såsom afleveringsteknik og forståelse for vigtigheden af timing i det vi gør (hvordan, hvor og hvornår). Temaet vil indgå som ”limen” i de træningsøvelser spillerne bliver udsat for igennem de to timer. Som udgangspunkt er øvelserne så åbne at alle kan deltage og få noget ud af det. Som jeg har skrevet ovenfor, handler det ikke om at man er god, men om man vil. Målet er at flytte spillerne på det individuelle tekniske niveau, men vi ved at en enkelt træning om måneden ikke flytter ikke så meget, så derfor skal spillerne øve sig i at arbejde videre med de ting vi sætter i gang. De skal øve sig i at ”træne” ikke ”blive trænet”. Når man deltager i talenttræningen, siger man ikke at ”det kan jeg ikke”, man siger at ”det har jeg ikke lært det endnu!!”
De første gange vi har afviklet lørdagstalenttræning, har der været mellem 10 - 12 spillere fra U12 til U16 aldersgrupperne. Der har været en pæn fordeling mellem piger og drenge og alle de spiller der har været med, har været fokuseret og motiveret, så vi fortsætte med træningen og håber vi kan ligge lag på de piger og drenge der vil lidt mere med deres sport.

Skumturnering
I januar fik vi arrangeret et skumhåndbold VM. De hold der deltog, havde valgt et land de ville repræsentere, der blev gået til den på banen og hygget på sidelinien, på tværs af deres normale hold. Turneringen var et socialt arrangement som gerne skal være med til at binde ungdomsafdelingen i Struer Håndbold sammen på tværs, Der var en rigtig god stemning i hallen og holdene gik op i med fuldt fokus og der blev fundet en Verdensmester i skumhåndbold. Vi håber at arrangementer kan udvikle sig til et godt socialt stævne, så det bliver til en tilbagevendende halvårlig turnering på tværs af ungdomsafdelingen i Struer Håndbold.

Det var ordene for denne gang. Jeg håber at vi kan videreudvikle på de ting der er sat i gang og jeg glæder mig til at se hvordan de nye rammer og dermed nye muligheder kan være med til at løfte Struer håndbold kan yderligere.

Med sportslig hilsen
Lars Dalhoff