Menu Menu

Generalforsamling i Struer Håndbold

Der afholdes ordinær generalforsamling i Struer Håndbold onsdag den 18. april kl. 19 i Struer Energi Park.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent 
2. Godkendelse af formandens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Fremlæggelse af det følgende års budget
5. Indkomne forslag
6a. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7a. Valg af revisor
7b. Valg af revisorsuppleant
8. Evt. 

Forslag skal være formanden i hænde 4 dage før.


Generalforsamling i Struer Håndbold