Menu Menu

Hjælp til Struer Cup

Kære alle,

Vi er i fuld gang med at planlægge Struer cup den 18-19. september. Struer cup er af stor betydning både for spillerne og de sociale aktiviteter i klubben samt økonomisk. Vi har derfor brug for hænder til at hjælpe til nogle af aktiviteterne:

Tidtager: ca 3 timer per vagt
Ved  et  stævne  som  dette  er  skal  der  afvikles  mange  håndboldkampe,  så  der  skal  bruges mange  personer  til  betjening  af  tidtagerbordet.  Tidtagerens  opgave  er  at  starte  og  stoppe  hal-uret  når  dommeren  giver  tegn  til  dette,  samt  at  betjene  måltavlen.  Efter  hver  kamp  skal tidtageren  indmelde resultatet i Pro cup appen.
Der  er  ikke  tale  om  VM-kampe,  så  det  går  ikke  hurtigere,  og  er  ikke  mere  kompliceret, end alle kan løse  opgaven.
Der er behov for ca. 35 tidtager vagter til stævnet

Køkkenhjælp: ca. 4 timer per vagt
Der skal der bruges en del hjælpere til de forskellige  måltider.
Lørdag  morgen  ca.  kl.  5.30-10.00:  Være  behjælpelig  med  morgenmad.

Lørdag  frokost  ca.  7.00-10.00:  Frokosten  skal  pakkes
Lørdag  aften  ca.  16.00-21.00:  Være  behjælpelig  med  at  uddele  maden  +  oprydning.
Søndag  morgen  ca.  kl.  5.30-10.00:  Være  behjælpelig  med  morgenmad.
Søndag  frokost  ca.  7.00-10.00:  Frokosten  skal  pakkes

Hop og Rul: ca. 5 timer lørdag aften
For  at holde prisen på hoppeland nede, stiller  klubben  med et hold frivillige, der dels hjælper med opsætning  og  nedtagning dels opsyn med aktiviteterne

Vagt på overnatningsstederne: ca. 4 timer per vagt
Holde opsyn med klasselokaler og skolen generelt

--tømning af skraldespande hvis de er fyldte incl rengøring af toiletter hver 3. time
--fejning af fællesområder.
--opfyldning af toiletpapir mv

I år overnattes på Parkskolen, Limfjordsskolen og Vinderup skole

Tilmelding til jeres træner eller direkte til Martin på formand@struer.dk eller SMS 61616744