Menu Menu

Generalforsamling

Da forsamlingsforbuddet nu er hævet til 50 personer vil vi som beskrevet i tidligere udsendt information afholde den udskudte ordinær generalforsamling i Struer Håndbold ifølge vedtægterne Mandag den 22. Juni kl 19 i Struer Energi Park.

Dagosorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Godkendelse af Formandens beretning
  3. Godkendelse af Regnskab
  4. Fremlæggelse af det følgende års budget
  5. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest Torsdag den 18 Juni.

6a. Valg i lige år af halvdelen af bestyrelsen (formand)

                Martin Rasborg, modtager genvalg

                Anette Noe, modtager ikke genvalg            

7a. Valg af revisor (2 år)

                      Camilla Glückstadt er på valg

7b. Valg af revisorsuppleant (1 år)

                      Jesper Søgaard er på valg

  1. Eventuelt