Menu Menu

Formanden informerer - del 2

Kære alle
Som lovet vender vi tilbage med planer for den kommende sæson.
Vi brug for jeres hjælp. Læs videre:...

Bestyrelsen og udvalgene i Struer Håndbold har i flere år været koncentreret om en lille gruppe personer. Vi har behov for flere hænder, der kan hjælpe - og overtage opgaverne fra de nuværende bestyrelsesmedlemmer.

Vi ønsker et setup, hvor bestyrelsen drives af et forretningsudvalg med deltagelse af repræsentanter fra de underliggende udvalg når det er relevant.

På det sportslige område skal vi have fundet nye medlemmer, der vil hjælpe med at drive klubben indenfor de 3 områder – børnehåndbold, ungdomshåndbold og senior. Hvorvidt de 3 områder skal samles i et egentligt sportsudvalg med repræsentation i bestyrelsen, eller om de hver især skal sidde i bestyrelsen som repræsentant for hvert område, er noget vi i fællesskab skal afklare.

Vi søger derfor hjælp til:

Børnehåndbold:
Trille Trolle i forbindelse med hjemmestævner.
U5-U13 håndbold.
Vi mangler kontaktperson / ansvarlig til påsætning af trænere og hjælpetrænere samt ansvarlig for tilmelding til stævnerne i løbet af sæsonen. Kan med fordel oprettes som et udvalg bestående af 3 personer på tværs af årgangene, så der sikres en rød tråd igennem tilbuddet i Struer Håndbold.

Ungdomshåndbold
U15-U19 håndbold
Vi mangler et udvalg til at udarbejde og videreføre strategierne for ungdomshåndbold i Struer Håndbold. Påsætning af trænere og ledere
I samarbejde med arrangementudvalget afholde sociale arrangementer, så vi opretholder det gode sociale liv i klubben

Seniorhåndbold.
Vi mangler et udvalg til at udarbejde og videre strategierne for seniorhåndbold i Struer HåndboldPåsætning af trænere og ledere.
Seniorudvalget er også ansvarlig for at afholde afslutningsfesten

Struer Cup:
Anette Noe har valgt at træde ud af styregruppen omkring afvikling af Struer Cup. Vi har allerede fået nye medlemmer, men vi har brug for flere til at afvikle stævnet, der løber af stablen 18. – 20. september.

Henvendelse til
Martin Rasborg på tlf. 6161 6744 eller Peter Johannesen