Menu Menu

Struer Håndbold med ambitioner for ungdommen

Før denne sæson implementerede Struer Håndbold en strategi om at pleje bredden og udfordre talentet. Målsætningen var, at Struer Håndbold skulle blive et kraftcenter for spillere i hele kommunen, så det ville være muligt at tilbyde træning på alle niveauer.

Denne ambition gør sig fortsat gældende, og der sættes ekstra kræfter ind i den kommende sæson på at opfylde ambitionen samtidig med, at de sportslige ambitioner hæves. Ved at samle kræfterne i Struer Håndbold bliver det muligt at skabe et miljø, der kan rumme både ambitiøse håndboldspillere og håndboldspillere, der vil spille håndbold for sjov.

I stedet for at have et eller to hold i en årgang er ambitionen at få 3 hold i årgangene. På den måde vil det være muligt at skabe niveauinddeling, der passer til den enkelte spiller. Ligeledes vil det give øget mulighed for at lave samtræning på tværs af årgange og køn. Træning på tværs har været flittigt benyttet i den netop overståede sæson, hvor de enkelte årgange har haft stor glæde af hinanden.

Høje ambitioner
Mange ting er lykkedes i den overordnede plan i denne sæson, men der er heldigvis også områder, der skal udvikles og optimeres. Klubbens ledelse har løbende evalueret forløbet og er nu klar til at tage de næste skridt frem mod en ny sæson. Målsætningen er, at Struer Håndbold vil gå sæson 2019/2020 i møde med slagkraftige hold i ungdomsafdelingen, hvoraf U15 drenge og piger skal spille med om pladser i 1. division eller 2. division. Denne sæson har bevist, at vi med hårdt arbejde, mange træningstimer, fysisk træning og et godt sammenhold kan nå meget langt. Det er dette, vi vil bygge videre på, når vi i uge 20 starter næste sæsons træning op. Vi har lavet et ambitiøst opstartsforløb for vores ungdomsspillere, som vi har defineret som U15, U17 og U19. I et 7 ugers opstartsforløb skal der trænes håndbold, gymnastik, fysisk træning og ikke mindst afvikles sociale arrangementer. Alt sammen med det formål at være bedst sporet ind, når håndboldsæsonen for alvor starter i august. Forløbet er for alle, uanset om man ser sig selv som spiller på hold 1, 2 eller hold 3 – Forløbet er for alle 3 årgange og vil blive meldt nærmere ud efter påske.

Nye trænere.
Ambitiøse håndboldprojekter kræver de rigtige trænere og ledere. Struer Håndbold er rigtig langt med at få trænerkabalen til den kommende sæson til at gå op. På U15 drenge årgangen forsætter det nuværende trænerteam, mens der er tilførsel af trænere udefra i blandt andet U15 piger og U19 piger. Vi har allerede budt Jens Nørgård velkommen tilbage i klubben og flere kommer til. På U15 pigeårgangen kan spillerne se frem til en rigtig stor trænerkapacitet udefra. Struer Håndbold har til den kommende sæson lavet aftale med Nicolas Holst Høstrup, der kommer fra en stilling i Ikast Håndbold. Nicolas er 26 år og divisionstræner af uddannelse. Sidste sæson kunne Nicolas fejre det danske mesterskab for U18 piger sammen med Ikast-Herning Håndbold. I denne sæson træner Nicolas 2. division damer i Ikast Håndbold og U18 piger. Herudover er Nicolas sammen med Claus Hansen og Anders Høj kredstrænere på drengesiden. Kredstrænergerningen vil Nicolas forsætte med sideløbende med stillingen hos Struer Håndbold. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi har ansat Nicolas og Jens, fordi vi har ambitioner om at skabe en slagkraftig pigeside i Struer Håndbold. Der kan skabes et hold for U15 pigerne, der kan kvalificere sig til 1. division, mener Carsten Birk, der er formand for sportsudvalget. Vi drømmer stort og håber, at vi til den kommende sæson kan få 2-3 U15 pigehold, hvor Nicolas er træneransvarlig og fast træner for hold 1. Der skal selvfølgelig suppleres med flere trænere afhængig af antallet af hold. Hold 1 er vigtigt, men det er lige så vigtigt at alle U15 piger, der har lyst til håndbold, kan finde et passende niveau i Struer. Et godt 2. og 3. hold er mindst lige så vigtigt for klubben, nøjagtig som det har været på drengesiden i år. Alle skal udfordres på et passende niveau, så der opleves stor håndboldglæde, udvikling og et stærkt sammenhold på tværs af holdene.

Sportskonsulent rollen skal også udfyldes.
Nicolas Høstrup skal ikke kun være U15 pigetræner i Struer Håndbold. Nicolas tiltræder ligeledes i en stilling som sportskonsulent i klubben. Formålet er at styrke hele setuppet i Struer Håndbold og styrke uddannelsesniveauet blandt trænerne. Det er klart, at en kæmpe kapacitet som Nicolas kan udøse en masse erfaring til vores spillere og trænere. "Vi kan klar til at tage imod ny inspiration, viden og nye impulser, så vi glæder os" udtaler Martin Rasborg, formand i Struer Håndbold. Sportskonsulent-rollen har ikke været besat i klubben de seneste to sæsoner, så det bliver rigtig rart, at få Nicolas med på holdet. Vi har nogle klare holdninger til, hvordan klubben skal drives, og hvilke værdier vi ligger vægt på. Nu får vi friske øjne på hele vores setup, og vi er sikre på, at vi kan lære en del som både vil komme vores medlemmer til gode, men som også vil gøre os bedre til at fastholde og udvikle spillere på den rigtige måde. Konsulentrollen er tiltænkt både børnehåndbolden og ungdomshåndbolden i Struer. Flest mulige spillere og trænere skal gerne have glæde og gavn af den nye sportskonsulent.

Struer Håndbold med ambitioner for ungdommen