Menu Menu

Sportskonsulenten

Lars Dalhoff er tilknyttet som sportskonsulent i Struer Håndbold.
Lars er uddannet fysioterapeut, og har de seneste 16 år fungeret som underviser på VIA University College i Holstebro, primært med anatomi og fysisk aktivitet som undervisningsområder. Lars har ca. 30 års trænererfaring (med start i Frederikshavn i 1982 J )
 Med en DHF elite træneruddannelse fra starten af 90’erne som baggrund har Lars jeg trænet alt fra den bedste senior række, til de allermindste (U4-U6) – de seneste 6 år som talent træner i henholdsvis Skjern Håndbold og i TTH.
 Lars har fungeret som JHF og DHF instruktør siden midt 90’erne. Herudover har Lars været ansat i DHF som udviklingskonsulent igennem 10 år.

Lars blev tilknyttet som deltidsansat sportskonsulent ved indgangen til sæsonen 2015/2016 - et samarbejde der forsætter i den kommende sæson.

Læs nyt fra sportskonsulenten